O časopisu

Bilinquální časopis Czech and Slovak Opthalmology a Česká a slovenská oftalmologie je oficiálním časopisem České oftalmologické společnosti a Slovenské oftalmologické společnosti s mnohaletou tradicí 90 let ­– časopis vychází od roku 1933. Časopis prošel mnoha významnými milníky. Do 2. světové války vycházel každé 2 roky. V souvislosti s druhou světovou válkou na mnoho let přestal vycházet – poslední předválečné číslo 3 vyšlo v roce 1937. Pak následovala dlouhá pauza a v roce 1948 byl časopis obnoven, když spatřilo světlo světa jeho 4. číslo. Od té doby vychází časopis každoročně – 6 čísel ročně.  Po rozdělení Československé republiky v roce 1993 se o dva roky později původní název Československá oftalmologie změnil na Česká a slovenská oftalmologie.

V letech 2018–2019 se časopis změnil na bilinguální (Czech and Slovak Opthalmology a Česká a slovenská oftalmologie). Byla zprovozněna online verze časopisu – www.cs-ophthalmology.cz – kde je k dispozici Fulltext jak v české/slovenské, tak v anglické verzi. Každý článek má přiděleno mezinárodní identifikační číslo DOI, které tímto činí publikaci celosvětově unikátní ve smyslu její identifikace. Anglická verze článku je publikována na informačním lékařském portále PubMed, časopis je tzv. „Open“, tzn. že články jsou „Free Article“, tedy bezplatně ke stažení. Časopis je dále indexován v těchto elektronických databázích: MEDLINE/index Medicus, EMBASE/Excerpta Medica, EBSCO – MEDLINE complete, Bibliographia Medica Cechoslovaca a v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády České republiky.

Časopis Česká a slovenská oftalmologie je od roku 2009 oponovaným neimpaktovaným časopisem. Publikuje klinicky relevantní výzkum napříč všemi oblastmi oftalmologie a optometrie – originální práce, souborné referáty a kazuistiky. Upřednostňovány jsou původní články s novými klinicky relevantními poznatky. Primární jazykovou verzí časopisu je angličtina (americká angličtina).

Prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
Vedoucí redaktor časopisu

Česká a Slovenská oftalmologie