2018 - 6 Issue

Ostatní články

Screening, léčba a dlouhodobé sledování retinopatie předčasně narozených dětí v ČR

Celý článek

Souhrn

Závazná pravidla léčby ROP – Doporučený postup České společnosti pro dětskou oftalmologii a strabologii (ČSDOS) pod záštitou České oftalmologické společnosti (ČOS)