2020 - 2 Issue

Originální článek

Zvyšuje intrakamerální aplikace triamcinolon acetonidu účinnost fakotrabekulektomie? Případová kontrolní studie

Celý článek

Souhrn

Cíl: Zjistit účinek intrakamerální aplikace triamcinolon acetonidu (TA) na chirurgický úspěch v případech 5-fluorouracilem (5-FU) podporovaných primárních fakotrabekulektomií (PT).

Metody: Tato retrospektivní studie zahrnovala 23 očí (studijní skupina) 23 pacientů, kteří podstoupili intrakamerální aplikaci TA během PT a 26 očí (kontrolní skupina) 26 pacientů bez aplikace TA. Pacienti s PT ve studované skupině dostávali intraoperačně 1 mg TA na konci operace. Byla porovnána pre- a pooperační zraková ostrost, nitrooční tlak (IOP) a počet použitých antiglaukomatik. U obou skupin byly hodnoceny pooperační komplikace a potřeba aplikace injekce 5-FU.

Výsledky: Průměrný věk byl v kontrolní skupině 64,12 ± 1,91 (48–86) let a ve studijní skupině 66,52 ± 2,02 (52–86) let (p = 0,824). Porovnání hodnot IOP před a po operaci ukázalo významné snížení pooperačního IOP ve všech časových bodech v kontrolní i studijní skupině (p < 0,001). Jediný významný rozdíl mezi skupinami byl v pooperační den 1 (studijní skupina: 9,22 ± 1,41 mmHg; kontrolní skupina: 6,35 ± 2,17 mmHg, p < 0,001). Potřeba pooperační injekce 5-FU byla signifikantně častější v kontrolní skupině (p = 0,023).

Závěr: Intrakamerální injekce 1 mg TA na konci operace PT nepřinesla lepší výsledky v pooperačním IOP ve srovnání s PT samotnou a obě skupiny vykazovaly podobné snížení IOP. Když je 1 mg TA podáván jako doplněk k PT, potlačuje zánět předního segmentu a snižuje potřebu injekce 5-FU.