2017 - 2 Issue

Originální článek

Hodnotenie intrakraniálneho tlaku oftalmológom

Celý článek

Souhrn

Hodnota IKT má význam pri diagnostike niektorých ochorení oka a očnice. Metódy pre priame meranie intrakraniálneho tlaku (IKT) sú exaktné, ale sú invazívne a je určité riziko infekcie a poškodenia tkanív. V súčasnosti sú preukazné 2 nepriame metódy: Digitálna oftalmodynamometria (D-ODM) a Transkraniálna Doppler ultrasonografia (TDU). D-ODM je neinvazívna metóda na meranie venózneho pulzačného tlaku (VPT). VPT získame hodnotením pulzačných fenoménov. Za fyziologických podmienok (aby bol zachovaný prietok krvi) VPT nemôže byť nižší ako IKT a intraorbitálny tlak (IorbitT). Ak úmyselne zvýšime VPT tak, aby sa vyrovnal súčasnému IKT alebo IorbitT – dochádza k pulzácii VCR. Aproximatívny IKT vypočítame kalkuláciou VPT vo vzorci: IKT = 0,903 - (VPT) - 8,87, alebo IKT = 0,29 + 0,74 (VOT / PI (AO )). [VOT = vnútroočný tlak. PI – Index pulzatility arteriae ophthalmicae získame pomocou farebnej Doppler ultrasonografie]. Výpočet približného IKT je možné aj pomocou matematických vzorcov: IKT = 0.55 × BMI index (kg/m2) + 0.16 × KTD (mmHg) – 0,18 × age (roky) – 1,91. [ KTD – diastolický krvný tlak , BMI – Body masters index], alebo: IKT = 16,95 x OSASW09 + 0,39 x BMI + 0,14 + TKS – 20,90 [OSASW095: šírka orbitálneho subarachnoideálneho priestoru vo vzdialenosti 9 mm za bulbom (vyšetrenie nukleárnej magnetickej rezonancie), BMI: Body mass index, TKS: stredný arteriálny tlak.] Fyziologické hodnoty VPT sú do 15 torr. Nad 20 torr. je už riziko zvýšenia intrakraniálneho tlaku. Fyziologický vnútroočný tlak
je nižší než VPT o cca 5 torr.

Záver: D-ODM je užitočnou skríningovou metódou pri hodnotení IKT v rámci diagnostiky hydrocefalu, mozgových tumorov, mozgových krvácaní a po mozgovej traume a tiež pri očných ochoreniach: glaukómy (okulárna hypertenzia), orbitopatie (endokrinná orbitopatia), ischemická / neischemická oklúzia ciev oka, nepriama detekcia IKT, karotído-kavernózna fistula, amaurosis fugax, neuropatie zrakového nervu. D-ODM je relevantná pre okamžité vyhodnotenie IKT, ale nie je vhodná pre kontinuálne monitorovanie. Vzhľadom k tomu, že sa môže opakovať, je vhodná pri kontrolách pacienta s podozrením na zvýšený IKT.