2022 - 2 Issue

Originální článek

Vliv vstupní centrální retinální tloušťky na výsledek léčby diabetického makulárního edému afliberceptem – zkušenosti z běžné klinické praxe v české republice

Celý článek

Souhrn

Cíle: : Prezentovat roční výsledky léčby afliberceptem u pacientů s diabetickým makulárním edémem (DME) a porovnat léčebnou odezvu u nemocných s rozdílnou vstupní centrální retinální tloušťkou (CRT).

Materiál a metody: Jedná se o multicentrickou, retrospektivní, observační studii série případů. Pacienti s DME byli léčeni ve fixním režimu (5x injekcí s odstupem 1 měsíce a poté injekce ve 2měsíčních intervalech). Doba sledování byla 12 měsíců. Byl zhodnocen vývoj nejlepší korigované zrakové ostrosti (NKZO) a CRT. Měření byla prováděna před zahájením léčby a dále v období po 4, 6, 8, 10 a 12 měsících.

Výsledky: Terapeuticky naivní skupina se skládala z 82 očí 79 pacientů. Celkový soubor pacientů byl rozdělen na 3 skupiny podle vstupních hodnot CRT. První skupinu tvořilo 28 očí se vstupní CRT < 450 μm (34,1 %), do druhé skupiny bylo zařazeno 25 očí s CRT v rozmezí 450–550 μm (30,5 %) a třetí skupina se skládala z 29 očí se vstupní CRT > 550 μm (35,4 %). Průměrná vstupní NKZO a SO byla v první skupině 66 ±7,1 písmen ETDRS optotypů, poté 70 ±7 písmen, 69,6 ±7,3 písmen a 71,3 ±7 písmen na kontrole po 4, 8 a 12 měsících. Průměrná vstupní hodnota CRT a SO byla v první skupině 379 ±48,6 μm, poté 337,1 ±76,5 μm, 320,2 ±74,1 μm a 315,1 ±62,2 μm po 4, 8 a 12 měsících. Průměrná vstupní NKZO a SO ve druhé skupině byla 64,1 ±9,7 písmen ETDRS, poté 66,9 ±10 písmen, 70 ±9,9 písmen a 70,5 ±11,5 písmen po 4, 8 a 12 měsících. Průměrná vstupní hodnota CRT a SO ve druhé skupině byla 497,4 ±76,4 μm a poté 376,5 ±106,1 μm, 360,8 ±70 μm a 351,3 ±91,3 μm ve 4, 8 a 12 měsících. V třetí skupině byla průměrná vstupní hodnota NKZO a SO 59,7 ±10,4 písmen ETDRS a poté 65 ±10,6 písmen, 64,8 ±9,6 písmen a 67 ±10 písmen po 4, 8 a 12 měsících. Průměrná vstupní hodnota CRT a SO ve třetí skupině byla 639,4 ±79,6 μm a poté 396,7 ±147,1 μm, 416,9 ±139,8 μm a 368,5 ±109,9 μm ve 4, 8 a 12 měsících. Všechny tyto změny byly statisticky významné (p < 0,05).

Závěr: Léčba afliberceptem ve fixním režimu u nemocných s DME v prvním roce léčby vede ke statisticky významnému zlepšení NKZO a poklesu CRT. Pacienti s větší vstupní CRT, která byla doprovázena horší vstupní NKZO, prokázali nejlepší anatomické a funkční výsledky roční léčby afliberceptem.