2022 - 2 Issue

Originální článek

Současné postupy v operaci katarakty – subjektivní preference českých kataraktových chirurgů

Celý článek

Souhrn

Cíl: Cílem práce bylo zjistit aktuální subjektivní preference českých kataraktových chirurgů v případě jednotlivých postupů, technik nebo použitých materiálů v průběhu operace katarakty.

Materiál a metodika: Jednalo se o dotazníkové šetření (on-line, celkem 44 otázek). O zodpovězení byli požádáni členové České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie. Otázky 1–10 se týkaly charakteristiky respondenta (věk, množství operací, typ pracoviště atd). Otázky 11–20 byly zaměřeny na chirurgický postup, který daný chirurg používá (anestezie, viskomateriál, poloha hlavního řezu, použití antibiotik na konci operace atd). Otázky 21–34 se týkaly typu používané nitrooční čočky. V otázkách 35–44 byli respondenti dotazování na vlastní preference.

Výsledky: Dotazník plně nebo částečně vyplnilo 72 chirurgů (26 % oslovených). Většina respondentů je zkušenými chirurgy, 74,5 % z nich operuje více jak 10 let, 55,5 % provádí více jak 500 operací ročně. Průměrný věk respondentů byl 50 let. 65,3 % chirurgů používá v průběhu operace hydroxypropylmetylcelulosu, 74 % nepoužívá k operaci femtosekundový laser, 50 % nikdy neprovádí zadní cirkulární kapsulorexi a 98 % na konci operace aplikuje antibiotika do přední oční komory. Chirurgové dominantně používají čočky hydrofobní (80,8 %), asferické (72,3 %), čiré (54,3 %), jedno-ohniskové (97,9 %) a nepreloadované (78,3 %). Pokud by ovšem nebyli nikterak limitováni, preferovali by čočky asférické (94,6 %), více-ohniskové nebo s prodlouženým ohniskem (78 %) a preloadované (96,8 %).

Závěr: Subjektivní preference českých kataraktových chirurgů jsou v jednotlivých krocích relativně variabilní. Reálně používané postupy neodpovídají vždy skutečným chirurgovým preferencím. Naopak v krocích, které jsou doporučeny odbornými společnostmi (intrakamerální antibiotika na konci operace) existuje téměř úplná jednota.