2023 - 1 Issue

Přehledový článek

Rheoferéza a její využití v léčbě chorob s poruchou mikrocirkulace. Přehled

Celý článek

Souhrn

Rheoferéza je jednou z aferetických metod. Jedná se o mimotělní selektivní dvojitě filtrační proceduru. Krev v mimotělním oběhu prochází prvním filtrem, kdy je oddělena plazma od krevních elementů, následně ve druhém filtru jsou zachyceny látky o vysoké molekulové hmotnosti. Takto očištěná krev je vracena zpět do oběhu pacienta. Procedurou jsou odstraňovány lipidy, fibrinogen, α2-makroglobulin, von Willebrandův faktor, imunoglobulin IgM. Cílem metody je zlepšení mikrocirkulace a rheologických vlastností krve. Patří mezi zavedené metody v rámci léčby makulární degenerace, náhlé senzorineurální ztráty sluchu, periferní cévní choroby, kalcifylaxe, systémové sklerozy a diabetické nohy.