2024 - 3 Issue

Kazuistika

Korektní náhrada kalcifikované hydrofilní nitrooční čočky Lentis M-Plus LS-313 MF30. Kazuistika

Celý článek

Souhrn

Cílem práce je prezentovat případ pacienta, u kterého se rozvinula oboustranná kalcifikace hydrofilní nitrooční čočky (NOČ) Lentis M+ LS-313 MF30 (Oculentis). Vzhledem k negativnímu vlivu na zrakové funkce byla nutná explantace a výměna umělé čočky na obou očích.

Kazuistika: Přehledem dostupné literatury byla shrnuta diagnostika, aktuální vyšetřovací metody a možnosti chirurgického řešení kalcifikace hydrofilní čočky Lentis M+ LS-313 MF30 (Oculentis). Konkrétní řešení je popsáno v kazuistice pacienta, u něhož se kalcifikace obou čoček rozvíjela 6 let po implantaci NOČ. V roce 2015 76letý muž podstoupil na našem pracovišti nekomplikovanou operaci šedého zákalu obou očí s implantací umělé nitrooční čočky do pouzdra. V září 2021 byl na doporučení spádového očního lékaře na naší ambulanci vyšetřen pro snížení zrakové ostrosti a změny materiálu umělé NOČ patrné při klinickém vyšetření. Dominantní bylo rozmazané vidění. Diagnóza opacifikace nitrooční čočky byla potvrzena a dokumentována pomocí Scheimpflugovy kamery (OCULUS Pentacam HR) a předněsegmentového OCT (Optovue, Avanti RTVue XR). Pacient byl indikován k explantaci a výměně zkalené nitrooční čočky na levém a následně i na pravém oku. K reimplantaci byl použitý konstrukčně stejný typ NOČ s dobrým funkčním výsledkem.

Závěr: Od roku 2010 mají implantace multifokálních čoček celosvětově vzestupný trend. Také zmíněný typ NOČ byl použit v tisících implantací. Lze tak v dalších letech očekávat řadu dalších explantací. Optimálním řešením je korektní výměna kalcifikované NOČ za stejnou konstrukci z bezpečnějšího hydrofobního materiálu.