2018 - 1 Issue

Originální článek

Pachychoroidní choroba makuly

Celý článek

Souhrn

Pokroky v optické koherentní tomografii (OCT) v poslední době poskytly nový pohled na některá chorioretinální onemocnění. Použití technologie EDI (Enhanced Depth Imaging) během OCT vyšetření a také OCT angiografie umožňuje přesnější analýzu cévnatky jak kvalitativně, tak kvantitativně. Pojem „pachychoroid“ (řecký pachy- [παχύ]: tlustý) je definován jako abnormální a trvalý nárůst tloušťky cévnatky ≥ 300 μm, který je hlavně způsoben dilatací choroidálních cév Hallerovy vrstvy a dalšími strukturálními změnami normální architektury cévnatky. Centrální serózní chorioretinopatie je jedna z několika makulárních onemocnění spojených s „pachychoroidem“. Další onemocnění, která řadíme pod jednotku pachychoroidní choroby makuly, jsou: pachychoroidní pigmentová epiteliopatie, pachychoroidní neovaskulopatie a polypoidní choroidální vaskulopatie. V této práci shrnujeme současný literární pohled na pachychoroidní chorobu makuly a popisujeme charakteristické rysy, které jsou pozorovány při multimodální zobrazovací analýze změn cévnatky.