2017 - 2 Issue

Ostatní články

Klinický konsensus pro refrakční chirurgii

Celý článek

Souhrn

Dokument byl vytvořen jako konsensuální doporučený postup bez použití rigorózních analytických metod (Delphi metoda, technika formální skupiny nebo metoda RAND/UCLA/), ze kterých ale v metodice vychází. Předsednictvem České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie (ČSRKCH) byl vybrán tým refrakčních chirurgů, a to tak, aby byli zastoupeni pracovníci kliniky, pracovníci z nemocnice a soukromého centra.