Kontakty

Česká a slovenská Oftalmologie

Vydavatel Česká lékařská společnost J.E.Purkyně
Sokolská 31, 120 25 - Praha 2

Registrační značka MK ČR E1946

Šéfredaktor

Prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO

Oční klinika
Fakultní nemocnice Olomouc
I.P.Pavlova 6
779 00 Olomouc

Tel.: +420 588 445 268
Fax: +420 588 442 530
E-mail: redakce@cs-ophthalmology.cz