Redakční rada

Vedoucí redaktor

Jiří Řehák, Olomouc

Redakce časopisu

Jiří Řehák

Oční klinika LFUP a FN Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Tel.: +420 588 445 268
Fax: +420 588 442 530
E-mail: redakce@cs-ophthalmology.cz 

Zástupce šéfredaktora

Vladimír Krásnik, Bratislava, Slovenská republika

Členové redakční rady

Rudolf Autrata, Brno, Česká republika

Alena Furdová, Bratislava, Slovenská republika

Jarmila Heissigerová, Praha, Česká republika

Oldřich Chrapek, Brno, Česká republika

Ladislav Jančo, Bánská Bystrica, Slovenská republika

Petr Kolář, Bratislava, Slovenská republika

Ján Lešták, Praha, Česká republika

Gabriela Mahelková, Praha, Česká republika

Klára Marešová, Olomouc, Česká republika

Jan Němčanský, Ostrava, Česká republika

Šárka Pitrová, Praha, Česká republika

Frederik Raiskup, Dresden, Spolková republika Německo

Matúš Rehák, Innsbruck, Rakousko

Pavel Rozsíval, Hradec Králové, Česká republika

Pavel Studený, Praha, Česká republika

Martin Šín, Praha, Česká republika

Jana Štefaníčková, Bratislava, Slovenská republika

Dana Tomčíková, Bratislava, Slovenská republika

Eva Vlková, Brno, Česká republika

Peter Žiak, Bánská Bystrica, Slovenská republika