2021 - 2 Issue

Kazuistika

Poranění obou očí spolu s oboustrannou zlomeninou spodiny očnice způsobené vysokotlakým proudem vody z požární hadice u 16leté dívky – hasičky. Kazuistika

Celý článek

Souhrn

Cíl: Cílem práce je referovat o případu oboustranného poranění očí a oboustranné fraktuře spodiny očnice způsobené vysokotlakým proudem vody z hasičské hadice u šestnáctileté dívky v průběhu soutěže mladých hasičů.

Metody: Uvádíme kazuistiku 16leté pacientky, která utrpěla oboustranné zhmoždění, edém a laceraci horních očních víček, laceraci obou bulbárních spojivek, kontuzi obou očních bulbů, levého optického nervu a oboustrannou frakturu spodiny očnice.
Výsledky: Vstupní oční vyšetření odhalilo zrakovou ostrost pohyb na pravém a žádné vnímání světla na levém oku. Nitrooční tlak byl velmi nízký na obou očích. Oční pohyblivost byla redukována, zejména na levém oku. Lacerace horních víček a spojivky vyžadovaly chirurgické řešení. Reparace lacerace horního slzného kanálku levého oka nebyla provedena. Paralytická mydriáza a ztráta akomodace obou očí trvá po celou dobu sledování. Chirurgicky byla řešena levostranná zlomenina spodiny očnice, pohyblivost pravého oka se upravila spontánně. Traumatická katarakta se na levém oku vytvořila rok po vlastním úrazu a vyžadovala chirurgické řešení zahrnující implantaci zadněkomorové nitrooční čočky a iridoplastiku. Pravá čočka zůstala čirá. Masivní zjizvení sítnice a cévnatky v dolních partiích obou sítnic spolu s makulou snížilo nejlepší korigovanou zrakovou ostrost pravého oka na 0,15 a levého oka na 0,08. Nitrooční tlak je ve fysiologických mezích bez nutnosti terapie. Sledovací doba je tři roky.

Závěr: Tato kazuistika je prvním popsaným případem pacienta s hydraulickým poškozením očí v dětském věku a při sportu.