2024 - 2 Issue

Kazuistika

Kaposiho sarkom. Kazuistika

Celý článek

Souhrn

Cíl: Cílem tohoto kazuistického sdělení je referovat případ pacienta s iatrogenně vzniklým Kaposiho sarkomem s multiorgánovým postižením včetně oční manifestace.

Kazuistika: U 74letého pacienta s transplantovanou ledvinou léčeného imunosupresivy došlo ke vzniku iatrogenního Kaposiho sarkomu (KS) obou dolních víček. Nález KS byl následně potvrzen i v oblasti levého předloktí a byla vyjádřena suspekce ložiska v plicích. Nádor v oční lokalizaci byl chirurgicky odstraněn, s negativními okraji dostatečné resekční šíře, bez nutnosti další terapie. Léze na levém předloktí byla kompletně odstraněna. Pacient podstoupil radioterapii ložiska v plicích a byla u něj snížena imunosupresivní terapie.

Závěr: Případ poukazuje na důležitost časného rozpoznání KS, jeho bioptickou verifikaci, radikální resekci a multidisciplinární spolupráci. Znalost epidemiologie tohoto onemocnění je stěžejní na cestě ke správné diagnostice.